Magyar Pálinka Lovagrend

Az Egyesület fő célkitűzése, hogy a Magyarországon közfogyasztás céljából termelt minőségi pálinkákat megismertesse a világgal. Ennek során rendezvények szervezésével, támogatásával kíván hozzájárulni a pálinka előállítás(hoz), a magyarországi idegenforgalom fejlesztéséhez. Népszerűsíti hazánk gasztronómiáját, öregbíti a magyar  pálinka előállítás, forgalmazás, vendéglátás hírnevét, valamint a mérsékelt és kultúrált italfogyasztást, s ennek megfelelően a minőségi italfogyasztás irányába befolyásolja a fogyasztói szokásokat.
Az Egyesület feladata a pálinkának, a pálinka előállító vállalkozások jó hírének öregbítése, közös szakmai érdekeinek képviselete, a pálinkák történelmi hagyományainak ápolása, a pálinka ismertségének növelése, a pálinka, mint életérzés népszerűsítése. Az Egyesület az ország ezer éves hagyományait kívánja megismertetni a mai kor emberével, s ez által méltó helyre emelni a magyarországi  pálinkát.

E célokat nyereség- és haszonszerzési cél nélkül, Egyesület formájában végzi.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el.