A pálinka nemzeti tanács

A Pálinka Nemzeti Tanács a pálinka-társadalom országos szakmai egyeztető fóruma. Közreműködik a Páinkatörvény* végrehajtásában, szakmai véleményt ad és javaslatokat tesz a Kormány részére a pálinkát érintő kérdésekben. Segíti továbbá a pálinka előállításának, származásának, minőségének és eredetvédelmének egységes szabályozását és az annak végrehajtásához fűződő közös magyar érdekek előmozdítását. Létrehozásáról a szakma kezdeményezésére megszületett Pálinkatörvény rendelkezik. A Tanács 13 tagját – amelyből tíz a szakmai szervezetek, kettő az agrárpolitikáért felelős miniszter, egy pedig az adópolitikáért felelős miniszter jelöltje – az agrárpolitikáért felelős miniszter 3 évre kéri fel. A Pálinka Nemzeti Tanács 2009. április 23-án alakult meg.

A Tanács feladatai az alábbiak:

  • Kidolgozza a Nemzeti Pálinkastratégiát a pálinka, mint nemzeti kincs megóvása érdekében;
  • Kidolgozza az éves, illetve több éves pá­linkamarketing-tervet;
  • Fellép a kulturált pálinkafogyasztás érdekében, s részt vesz a kulturált alkoholfogyasztás elősegítésé­vel kapcsolatos társadalmi kommunikációs tevékenység kidolgozásában;
  • Véleményezi a pálinkával kapcsolatos jogszabályok tervezetét, elkészíti és közzéteszi a pálinkakészítésre, forgalma­zásra és ellenőrzésre vonatkozó szakmai ajánlásokat, illetve szakmai véleményt nyilvánít a pálinkák földrajzi árujelző oltalma iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárás­ban;
  • Elősegíti a tisztességes piaci magatartás és az ennek
  • megfelelő reklámtevékenység követelményeinek megvalósulását, ennek érdekében etikai kódexet bocsát ki, valamint együttműködik a közigazgatási szervekkel a feketegazdaság elleni küzdelemben;
  • A minőségvédelem érdekében összehangolja a pálin­kakészítők szakmai együttműködését, szakmai fórumokat szervez. A pálinka egységes minősítése és laboratóriumi vizs­gálata érdekében együttműködik a pálinkaellenőrző ható­sággal, valamint az érintettek kérelmére nyilvántartja és közzéteszi a pálinka érzékszervi bírálók névsorát;
  • Tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról és internetes oldalt működtet a fogyasztók és előállítók tájékoztatása érdekében.